Դուք կարող եք կցել հետևյալ ֆորմատի ֆայլ doc,xls,zip,rar,pdf,docx,xlsx,odt,ods
Հնարավոր է հարկ լինի կապնվել Ձեզ հետ տեղեկությունը ճշտելու համար
Ավելացնելով նորությունը՝ ես ընդունում եմ և պատասխանատվություն եմ կրում կայքի կանոնների կատարման համար