В Армении предвидится рост зарплаты и уменьшение безработицы по мнению ЦБ/ՀՀ ԿԲ-ն աշխատավարձերի աճ և գործազրկության նվազում է կանխատեսում

По оценке ЦБ Армении, тенденция  роста заработной платы в  2016 году сохранится, и она возрастет в 2016 году на 3.6%.

предвидится также падение безработицы до 17.8%, вместо 18.5% по показателям за прошлый год.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается  в отчете по финансовой стабильности за первое полугодие этого года.

В докладе говорится, что в условиях развития внешних и внутренних макроэкономических показателей в первом полугодии 2016 года – по сравнению с тем же периодом прошлого года, номинальная величина заработной платы выросла немного – на 2.8%. в частности, выросла средняя величина заработной платы в частном секторе – на 5.7%, тогда как в государственном секторе величина заработной платы уменьшилась на 0.5%, что и обусловило сравнительно малый рост  номинальной величины заработной платы. Наряду с этим на  0.4% упал уровень безработицы, дойдя до  18.3%.

Падение уровня безработицы обусловлено изменением соотношения числа экономически активного населения по отношению к числу безработных.

----------------------------------------

Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի գնահատումների՝ 2016թ. ընթացքում կպահպանվի աշխատավարձերի աճի միտումը և 2016 թ. համար աշխատավարձերի աճը կկազմի 3.6%:

Գործազրկության մասով ակնկալվում է նվազում մինչև 17.8%՝ նախորդ տարվա 18.5%-ի փոխարեն:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նշված է ՀՀ կենտրոնական բանկի 2016 թ. առաջին կիսամյակի ֆինանսական կայունության հաշվետվության մեջ:

Աղբյուրը նշում է, որ արտաքին և ներքին մակրոտնտեսական զարգացումների պարագայում 2016 թ. առաջին կիսամյակում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, անվանական աշխատավարձերի աճը եղել է համեմատաμար ցածր (2.8%): Միջին ամսական աշխատավարձերի աճին նպաստել է մասնավոր հատվածում գրանցված աշխատավարձերի աճը ( 5.7%): Պետական հատվածում գրանցվել է աշխատավարձերի  0.5% նվազում, ինչն էլ պայմանավորել է ընդհանուր աշխատավարձերի աճի ցածր մակարդակը: Աշխատավարձերի աճի հետ մեկտեղ 0.4 տոկոսային կետով նվազել է գործազրկության մակարդակը և կազմել 18.3%:

Գործազրկության նվազումը պայմանավորված է տնտեսապես ակտիվ բնակչության համեմատ գործազուրկների թվաքանակի առաջանցիկ նվազմամբ:

armenpress.am
Армения ЦБ зарплата безработица ՀՀԿԲ աշխատավարձը գործազրկություն
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Դեռ ոչ ոք չի գնահատել
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Post your comment to communicate and discuss this article.

Лучшее - городу
Каждому городу Казахстана свой полезный сайт! Теперь мы освещаем новости шести крупных городов Казахстана - Караганды, Шымкента, Атырау, Актау, Алматы и Астаны.  Сегодня информационная картинка дня в Казахстане в большей мере состоит из новостей двух столиц. Национальные медиа массивно освещают новости из здания парламента, а городские новости представлены только громкими происшествиями или вопиющими случаями. Городские же сайты создают локальную повестку...