Низким тарифом на газ смогут воспользоваться семьи с баллами необеспеченности свыше “20.00” / Գազի ցածր սակագնից կօգտվեն «20.00»-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները

Правительство РА утвердило проект о мероприятиях, направленных на снижение тарифа на природный газ и электроэнергию для социально необеспеченных семей.

“Комиссии по урегулированию общественных услуг” будет предложено при определении тарифов на природный газ и электроэнергию рассматривать социально необеспеченные семьи, как отдельную потребительскую группу, установив максимально низкие тарифы на потребляемые ими природный газ и электроэнергию”, - заявил министр труда и по социальным вопросам РА Артем Асатрян.  

Проектом предлагается установить, что в плане определения социально необеспеченными считаются семьи, включенные с систему оценки уровня необеспеченности семей, у которых баллы необеспеченности превышают “20.00” баллов.

___________________________________________

ՀՀ կառավարությունը հաստատեց սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի սակագների նվազմանն ուղղված միջոցառումներըի մասին նախագիծը:

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին կառաջարկվի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի սակագներ սահմանելիս որոշմամբ նախատեսված սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դիտարկել, որպես առանձին սպառողական խումբ` վերջիններիս կողմից սպառվող բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի համար սահմանելով հնարավոր նվազ սակագներ», - ասաց Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։

Նախագծով առաջարկվում է աահմանել, որ որոշման իմաստով սոցիալապես անապահով ընտանիքներ են համարվում ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված անապահովության «20.00» միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքները:

ArmenPress
газ Армения Հայաստան գազ тариф սակագին
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։