В Ереване с 21-го октября по 27-е октября появились на свет 436 детей/Հոկտեմբերի 21-27-ը մայրաքաղաքում ծնվել է 436 երեխա

В период с 21 по 27 октября в ереванских роддомах родилось 436 детей.

Из них: 239 - мальчика и 197 - девочек.

----------------------------------

Հոկտեմբերի 21-27-ն ընկած ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի ծննդատներում լույս աշխարհ է եկել 436 երեխա՝ 239 տղա, 197 աղջիկ:

yerevan.am
новорождённые Ереван երեխա Երեւան
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։