Мэр Еревана поручил создать рабочую группу для рассмотрения мест установки мусорных контейнеров/Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ աղբամանների տեղադրման վայրերը վերանայելու համար

В ходе очередного рабочего совещания, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, было доложено, что в сфере градостроительства на прошлой неделе было обнаружено 12 случаев несанкционированного строительства, а ранее обнаруженные 2 постройки были снесены.

За выброс мусора в непредусмотренных для этого местах на прошлой неделе было составлено 45 административных протоколов. Поручено продолжить строгий и ежедневный контроль.

Управлению коммунального хозяйства аппарата мэрии, руководителям административных районов и оперативному штабу поручено совместно с компанией «Санитек» создать рабочую группу, рассмотреть и урегулировать вопрос выбора места установки мусорных контейнеров.

«От граждан периодически поступают жалобы относительно выбранных мест для установки мусорных контейнеров. Люди также жалуются, что относительно вышеупомянутой проблемы управление коммунального хозяйства и компания «Санитек» пытаются возложить ответственность друг на друга. Для меня неприемлем такой подход. Я неоднократно отмечал, что если жителей беспокоят какие-либо вопросы, необходимо решать их, и не пытаться оправдываться и говорить, что это не в нашей компетенции. В этом вопросе ответственны обе стороны. Создавайте совместную рабочую группу, обсудите проблему и в короткие сроки найдите соответствующее решение»,-подчеркнул Тарон Маргарян.

-------------------------------------------

Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթ գրանցվել է ապօրինաշինության և հողազավթման 12 դեպք, որոնցից 2-ի մասով իրականացվել են քանդման աշխատանքներ: Զեկուցվել է նաև, որ զանգվածային լրատվության միջոցներով հանրության շրջանում շարունակվում են իրազեկման աշխատանքները շինարարության թույլտվությունների տրամադրման կարգի վերաբերյալ: Քաղաքապետը հանձնարարել է շարունակել ուժեղացված հսկողությունն ու իրազեկման աշխատանքները:

Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում կազմվել է 8 վարչական արձանագրություն: Նույն ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է 3 լքյալ կրպակ: Չնախատեսված վայրերում կենցաղային, ինչպես նաև շինարարական աղբը թափելու դեպքերի հայտնաբերման ու կանխարգելման աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթ կազմվել է 45 վարչական արձանագրություն: Հանձնարարվել է շարունակել խստացված և ամենօրյա հսկողությունը:
Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչությանը, վարչական շրջանների ղեկավարներին և օպերատիվ շտաբին էլ հանձնարարվել է «Սանիթեք» ընկերության հետ համատեղ ստեղծել աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրել և կարգավորել մայրաքաղաքում աղբամանների տեղադրման վայրերի ընտրության հարցը:

«Պարբերաբար բողոքներ եմ լսում բնակիչներից, որ այս կամ այն հասցեում աղբամանները ոչ հարմար տեղում են դրված: Դժգոհությունները հատկապես շատ են փողոցների բանուկ հատվածներում տեղադրված աղբամանների մասով, ինչը ինքս էլ մի քանի անգամ նկատել եմ: Մարդիկ արդարացիորեն նաև դժգոհում են, որ այս հարցի հետ կապված մեր կոմունալ վարչությունն ու «Սանիթեքը» մեկը մյուսի վրա են փորձում գցել պատասխանատվությունը: Նման մոտեցումն անընդունելի է ինձ համար: Բազմիցս եմ նշել, որ եթե որևէ խնդիր անհանգստացնում է մեր բնակիչներին, պետք է լուծումներ գտնել, ոչ թե փորձել արդարանալ, թե տվյալ խնդրի կարգավորումը մեր դաշտում չէ: Ու հատկապես այս հարցում պատասխանատվությունը երկուստեք է՝ թե՛ կոմունալ վարչությանը և թե՛ «Սանիթեք»-ինը: Ստեղծեք համատեղ աշխատանքային խումբ, որում ներգրավեք նաև վարչական շրջանների կոմունալ ծառայություններին և քննարկեք հարցն ու կարճ ժամանակում հնարավոր լուծումներ գտեք խնդրահարույց աղբամանների տեղափոխման մասով», - ընդգծել է Տարոն Մարգարյանը:

yerevan.am
мэрЕревана Երևանի ՏարոնՄարգարյանը мусорныебаки
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։