С 30-го сентября по 6-е октября в Ереване родилось 478 детей/Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 6-ը մայրաքաղաքում ծնվել է 478 երեխա

С 30-го сентября по 6-е октября в родильных домах Еревана на свет появились 478 детей.

242 мальчика и 236 девочек.

---------------------------------

Սեպտմբերի 30-ից հոկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի ծննդատներում լույս աշխարհ է եկել 478 երեխա՝

242 տղա, 236 աղջիկ:

yerevan.am
новорождённые Ереван երեխա Երեւան
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։