Общественная организация "Наш дом" отметила свой десятилетний юбилей / «Մեր տունը» ՀԿ-ը նշեց իր գորոծունեության 10-ամյակը

Общественно-социальная организация "Наш дом" отметила десятилетний юбилей своей деятельности.

Организация опекает молодых девушек в возрасте 18-23 лет, являющихся выпускницами детдомов. Впервые свои двери общественная организация открыла перед бывшими воспитанницами детдомов в городе Эчмиадзине. Она, в частности, предоставляет жилье девушкам, которые выросли в детдомах или же в неблагоприятных социальных условиях.

"Это первая организация в Армении, которой небезразлична судьба выпускниц детдомов. Девушки у нас в основном занимаются рукоделием, кулинарией и не только. Мы всячески помогаем им, чтобы они ни в чем не нуждались и смогли получить образование", — сказала заместитель директора организации Мариам Киракосян. По ее словам, для девушек организовываются различные курсы. Например, замдиректора сама преподает религиоведение, другие учителя преподают иностранные языки и иные предметы.

За период своей деятельности организация "Наш дом" помогла 50 девушкам, 16 из которых успешно вышли замуж. "У нас есть 17 внуков, ждем еще двоих. Они создали очень крепкие и успешные семьи", — отметила Киракосян. Девушки сами приготовили ковры, рисунки, глиняные тарелки, чаи, варенья и различные предметы ручной работы, которые посетители смогли приобрести.

Воспитанница "Нашего дома" Арпине дала совет девушкам, которые лишены поддержки. "Нельзя терять надежду. Самое главное — начать учиться, необходимо в каждой сфере достичь успеха, что и поможет в дальнейшем обеспечить себе достойную жизнь", — отметила Арпине.

В числе званых гостей мероприятия был мэр Эчмиадзина Карен Григорян, который содействует общественной организации и придает важность ее деятельности. Кроме того, на юбилей пришли певицы Сюзан Маргарян, Алла Левонян и другие. 

____________________________________________________

 «Մեր տունը» հասարակական կազմակերպությունը նշեց իր գորոծունեության 10-ամյակը:

Կազմակերպությունը հիմնադրվել է Հայաստանում 2005 թ. հունվարին` մանկատներից դուրս 18-ից մինչև 23 տարեկան երիտասարդների կարիքները հոգալու նպատակով, իսկ 2006թ. բացել է իր առաջին տան դռները Էջմիածնում: <<Մեր Տունը>> օրիորդներին, որոնք մանկության տարիներին ապրել և մեծացել են հայկական մանկատներում կամ ունեցել են ոչ նպաստավոր խիստ կենսակերպ, ապահովում է ընտանեկան միջավայրով:

 «Մեր տունը» առաջին կազմակերպությունն է Հայաստանում, ում համար միևնույնը չէ մանկատան շրջանավարտների ճակատագիրը, - պատմեց կազմակերպության փոխտնօրեն Մարիամ Կիրակոսյանը: - Աղջիկները մեզ մոտ զբաղվում են ասեղնագործությամբ, խոհարարությամբ և այլն: Մենք ամեն կերպ օգնում ենք նրանց, որպեսզի նրանք ոչ մի բանի կաիք չունենան և կարողանան ստանալ կրթություն»: Ծրագիրն իր առջև նպատակ է դրել այդ կրթել, դաստիարակել, օգնել երիտասարդ աղջիկներին` կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում, պատկերացում տալ ընտանեկան հարաբերությունների մասին, ստեղծել ձևավորված, կայացած, ազատ, ինքնավստահ մարդիկ:

Տասը տարվա ընթացքում կազմակերպությունը օգնել է 50 աղջիկներին, որոնցից 16-ը ամուսնացած են արդեն: «Մենք ունենք 17 թոռնիկ, սպասում ենք ևս երկուսին», - նշեց Կիրակոսյանը:

«Մեր տան» աշակերտուհի Արփինեն խորհուրդ տվեց աջակցությունից  զրկված աղջիկներին. «Պետք չէ հուսահատվել: Անհրաժեշտ է շարունակել ուսուցումը՝ ցանկացած ոլոտում հաջողությունների հասնելու համար»:

Միջոցառմանը հրավիրված հյուրերի թվում է եղել Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը, որը նպաստում հասարակական կազմակերպության գործունեությանը: Հրավիրված են եղել նաև երգչուհի Սյուզան Մարգարյանը, Ալլա Լևոնյանը և այլն:

Մերտունը Нашдом детдом Ереван մանկատուն Երևան
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։