Ереванский зоопарк переходит на осенний режим работы/Երևանի կենդանաբանական այգին անցնում է աշնանային ժամանակացույցին

С 1 октября график работы  Зоопарка меняется.

Ереванский зоопарк  переходит на осенний  режим.

Отныне  билеты  будут продаваться с 9:00 до 19:00.

Время прогулки посетителей – до 20:00 часов.

-----------------------------------------------------

Երևանի կենդանաբանական այգու աշխատանքային ժամերը հոկտեմբերի 1-ից փոխվում են:

Այգին անցնում է աշնանային ժամանակացույցի:

այսուհետ տոմսերը վաճառվելու են ժամը 9:00-ից մինչև 19:00,

իսկ այգու տարածքում այցելուները շրջելու հնարավորություն կունենան մինչև ժամը 20:00-ը:

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.