Парламент РА принял законы, регулирующие порядок суррогатного материнства / ՀՀ խորհրդարանը ընդունել է փոխնակ մայրության կարգը կարգավորող օրենքները

Парламент Армении 26 сентября в режиме ускоренного рассмотрения   принял в 1-ом чтении пакет законопроектов, регулирующий порядок суррогатного материнства. Проекты изменений в законе «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека», а также в Уголовном кодексе – за нарушение новых правил, были приняты 108 голосами «за», при  1 «против».  

Согласно пакету, одинокие иностранцы этим правом воспользоваться не смогут, но семейные – да. Что касается родства, то хотя бы один из супругов должен быть биологическим родителем ребёнка. Зачатие с суррогатной матерью может проходить и между людьми, не состоящими в браке. Тогда биологическим родителем должен быть хотя бы один из них либо тот из них, кто является гражданином Армении. Кроме того, суррогатной матерью нельзя будет становиться больше двух раз. Наконец, чтобы родство считалось неоспоримым, ребёнок может быть передан биологическим родителям только после экспертизы ДНК.

-------------------------------------------------------------------------------

Հայաստանի խորհրդարանը սեպտեմբերի 26-ին քննարկման արագացված ռեժիմով առաջին ընթերցմամբ ընդունել է փոխնակ մայրության կարգը կարգավորող օրինագծերի փաթեթը: «Վերարտադրողական առողջության եւ մարդու վերարտադրողական իրավունքների մասին»  օրենքում, ինչպես նաեւ Քրեական օրենսգրքում նոր կանոնների խախտումների փոփոխությունների օրինագծերը ընդունվել են 108 կողմ, 1 դեմ ձայներով:

Փաթեթի համաձայն՝ միայնակ օտարերկրացիներն այս կարգից չեն կարող օգտվել, բայց ընտանիք ունեցողները կարող են: Ինչ վերաբերում է արյունակցությանը, ապա ծնողներից գոնե մեկը պետք է լինի երեխայի կենսաբանական ծնողը: Սուրոգատ մոր բեղմնավորումը կարող է կատարվել նաեւ միմյանց հետ ամուսնական կապի մեջ չգտնվող մարդկանց դեպքում: Այդ դեպքում երեխայի կենսաբանական ծնողը պետք է լինի նրանցից գոնե մեկը կամ նրանցից նա, ով Հայաստանի քաղաքացի է: Դրանից զատ, չի կարելի երկու անգամից ավելի փոխնակ մայր դառնալ: Վերջապես՝ արյունակցությունն անվիճելի համարելու համար երեխան կարող է կենսաբանական ծնողներին հանձնվել միայն ԴՆԹ փորձաքննությունից հետո:

news.am
парламент Армения закон Հայաստան խորհրդարան
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։