В столице Золотой Орды найдена армянская церковь / Ոսկե հորդայի մայրաքաղաքում հայկական եկեղեցի է հայտնաբերվել

В древней столице Золотой Орды обнаружена армянская церковь. Об этом сообщает российско-армянское информационное агентство Rusarminfo.

В столице исторического государства Волжская Булгария – Булгаре (современный город Болгар, Татарстан), а позднее — одном из крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды, начиная с IX века существовало крупное армянское поселение. Оно было основано армянами-торговцами в месте соприкосновения двух крупнейших торговых путей — Варяжского и Шелкового.

На территории древнейшего поселения были найдены многочисленные могильные эпитафии с армянскими надписями, а также свидетельства существования армянской церкви.

Замдиректора по научной работе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, культуролог Павел Шульгин сообщил о том, что археологами изучаются материальные свидетельства существования на территории Булгара древнейшей церкви IX-X века. Ученые уверены, что первый христианский храм на территории древнего городища является армянским.

Ранее при раскопках Булгара уже была обнаружена армянская слобода: надгробный камень княжны Сары хатун, датированный началом XIV века выставлен в музее Булгара.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ոսկե հորդայի պատմական մայրաքաղաքում հայկական եկեղեցի է հայտնաբերվել: Այդ մասին հայտնում է Rusarminfo-ն:

Պատմական պետության՝ Կամա-վոլգյան Բուլղարիայի մայրաքաղաքում՝ Բուլղարում (ներկայումս գտնվում է Թաթարստանի սահմաններում, ՌԴ), իսկ ավելի ուշ Ոսկե հորդայի ամենամեծ քաղաքներից մեկում 9-րդ դարից սկսած հայերի բնակավայր էր: Այն հիմնվել է հայ առևտրականների կողմից և գտնվում էր «Մետաքսի ճանապարհ»-ի և Արևելյան ճանապարհի շփման գոտում:

Հնագույն բնակավայրի տարածքում հայտնաբերվել են հայերեն տապանագրեր և հայկական եկեղեցու գոյության ապացույցներ:

Ռուսաստանի՝ Դ. Ս. Լիխաչովի անվան մշակութային և բնական ժառանգության գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխտնօրեն Պավել Շուլգինը ասաց, որ հնագետները ուսումնասիրում են Բուլղարում 9-10 դարերի հայ հնացույն եկեղեցու գոյության մասին վկայող նյութական ապացույցները: Գիտնականները կարծում են, որ հնագույն քաղաքի առաջին քրիստոնեական եկեղեցին հայկական էր:

Ավելի վաղ, Բուլղարի հնագետական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել էր արքայադստեր Սառա-խաթունի տապանագիրը, որը թվագրված է 14-րդ դարի սկզբով և ցուցադրվուն է Բուլղարի թանգարանում:

Ոսկեհորդա եկեղեցի ЗолотаяОрда церковь Булаг Բուլղար
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։