В мировом рейтинге здоровья Армения опередила Россию и Грузию / Հայաստանի առողջապահության վարկանիշը Ռուսաստանի և Վրաստանի վարկանիշներից ավելի բարձր է

Армения заняла 86-е место в рейтинге, составленном авторитетным журналом The Lancet по 33 медицинским индикаторам устойчивого развития.

На одном уровне с Арменией разместились Суринам, Колумбия и Катар.

Рейтинг стран по индикаторам устойчивого развития, связанным с медициной, жизнью и здоровьем, составлен исходя из суммарной оценки по 33 показателям, каждый из которых рассчитывался по шкале от 0 (худший результат) до 100.

Среди критериев, которые учитывались при ранжировании стран, — детская и младенческая смертность, смертность в дорожно-транспортных происшествиях, избыточный вес у детей, уровень потребления алкоголя и табакокурения, заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и гепатитом B, число самоубийств. Кроме того, эксперты смотрели на смертность от насильственных действий и смертность в войнах. Расчет по каждому критерию велся на основе анализа ситуации с 1990 по 2015 год.

Армения занимает в рейтинге 86-е место со средним показателем 61 из максимально возможных 100. Для сравнения, у лидеров рейтинга — Исландии, Сингапура и Швеции — по 85 баллов. Россия занимает 119-е место, Азербайджан – 75-е, Грузия – 106-е.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ըստ The Lancet ամսագրի կազմած միջազգային վարկանիշի՝ Հայաստանը 86-րդ տեղն է գրավել 33 առողջապահական կայուն զարգացման ցուցանիշներով:

Հայաստանի հետ միասին 86-րդ տեղն են գրավել նաև Սուրինամը, Կոլումբիան և Կատարը:
Առողջապահության, կյանքի և առողջության կայուն զարգացման 33 ցուցանիշներով կազմած վարկանիշը հաշվարկվում է 0-ից (ամենա վատը) մինչև 100 միավոր գնահատման սանդղակով:
Հաշվի են առնվել հետևյալ չափանիշները. մանկական և նորածնային մահացությունը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահացության տոկոսը, երեխաների գիրությունը, ալկոհոլի և ծխախոտի օգտագործման մակարդակը, ՄԻԱՎ-ի, տուբերկուլյոզի և հեպատիտ B հիվանդությունների գրանցված դեպքերը, ինքնասպանությունների թիվը: Բացի այդ, փորձագետները հետազոտել են բռնության և պատերազմերի հետևանքով մահացությունը: Յուրաքանչյուր չափանիշի հաշվարկը կատարվել է 1990-ից մինչեւ 2015 թ. իրավիճակի վերլուծության հիման վրա:
Հայաստանը զբաղեցնում է 86-րդ տեղը՝ հավաքելով 100-ից 61 միավոր: Համեմատության համար նշենք, որ վարկանիշի առաջատարերը՝ Իսլանդիան, Սինգապուրը և Շվեդիան, հավաքել են 85 միավոր: Ռուսաստանը զբաղեցնում 119-րդ տեղը, Ադրբեջանը 75-րդն է, իսկ Վրաստանը՝ 106-րդը:
newsarmenia.am
рейтингздоровья Армения առողջապահությանվարկանիշ Հայաստան
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։