В музее Комитаса в Ереване выставлены экспонаты, привезённые с его родины/Կոմիտասի ծննդավայրից արվեստի նմուշներ են բերվել Հայաստան

В музее-институте Комитаса состоялось открытие временной экспозиции "Искусство армянского фаянса Кютахьи (Кутина)". Экспозиция приурочена к 25-й годовщине независимости Армении.

Кутина — город в Западной Турции, сейчас он называется Кютахья. Нам, армянам, он более известен как родина Комитаса. Жители Кутины занимались керамикой и изготовлением фаянсовых изделий. В 34-х кварталах ремесленников этого города работали армяне и греки. Изделия кутинских мастеров использовались главным образом в армянских и греческих церквах, а также в османских мечетях. Фаянсовые изделия Кутины были доступны всем, лишь впоследствии их оценили по достоинству.

"В последнем зале нашего музея демонстрируются овальные подвески, использовавшиеся в церквах и мечетях. На этих подвесках изображены кресты, все они весьма своеобразны. Они несут на себе печать Османской империи, а также персидского и китайского орнамента", — сказал руководитель научно-экспозиционного отдела музея-института Комитаса Наири Хачатрян.

Фаянсовое искусство Кутины давно исследовано во всем мире, особенно в Европе. В Армении лишь сейчас поняли, что подобными исследованиями следует заняться и нам, чтобы показать, что армяне также внесли свой вклад в развитие этого вида искусства.

"Мы никогда не говорили об этом богатом наследии. Главное ставить задачи и решать их. Сегодня конкретная задача поставлена, и мы уже получили отклики, причем из разных мест. У нас немало молодых исследователей. Мы представили экспонаты, относящиеся к одному, конкретному периоду, однако это искусство восходит к раннему средневековью. В следующий раз мы должны подойти к подобным выставкам в ином контексте, а именно: армянские мастера стоят у истоков этого искусства, а не переняли то, что было известно в Европе", — сказала исполняющая обязанности министра культуры РА Асмик Погосян.

Экспонаты выставки были предоставлены музеем Сардарапата и Первопрестольным Эчмиадзином, а также двумя частными коллекциями. Цель выставки — способствовать исследованию и популяризации многовековых традиций армянского фаянсового искусства Кутины.
Экспозиция будет действовать с 20 сентября по 20 декабря каждый день, кроме среды.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Կոմիտասի թանգարան–ինստիտուտում կայացավ «Կուտինայի հայկական հախճապակու արվեստը» ժամանակավոր ցուցադրության բացումը։ Այն նվիրված է Հայաստանի անկախության 25–ամյակին։ Կուտինայի հախճապակին վաղուց ներկայացված է եվրոպական հեղինակավոր թանգարաններում, իսկ Հայաստանը միայն հիմա է ուսումնասիրում այն։
Կուտինան քաղաք է Արևմտյան Թուրքիայում, այժմ կոչվում է Քյոթահիա։ Մեզ` հայերիս համար այն առավել հայտնի է որպես Կոմիտասի ծննդավայր։ Կուտինայում մարդիկ զբաղվել են խեցեգործությամբ և հախճապակե կերտվածքներով։ Հայերն ու հույները աշխատել են Կուտինայի արհեստագործական թաղամասերից 34-ում։ Այստեղ կերտված զարդարանքները հիմնականում կիրառվել են հայկական ու հունական եկեղեցիներում, նաև օսմանյան մզկիթներում։ Կուտինայի հախճապակե իրերը մատչելի են եղել բոլորի համար, ու միայն հետագայում են գնահատել դրանց բարձր արժեքը։

«Մեր թանգարանի վերջին հատվածում ցուցադրում ենք ձվաձև կախազարդեր, որոնք կախվել են եկեղեցիներում ու մզկիթներում, նրանք պատված են քերովբեներով ու սերովբեներով, խաչերով։ Բոլորը շատ յուրահատուկ են։ Օսմանյան կայսրության, պարսկական ու չինական նախշերի ազդեցություն կա»,-ասաց Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի գիտացուցադրական բաժնի վարիչ Նաիրի Խաչատուրյանը։
Կուտինայի հախճապակու արվեստը վաղուց ուսումնասիրվել է ամբողջ աշխարհում, հատկապես` Եվրոպայում։ Հայաստանում միայն հիմա են հասկացել, որ այն պետք է ուսումնասիրեն նաև հայերը, ցույց տալու համար, որ մենք մասնակից ենք համաշխարհային նշանակություն ունեցող այդ արվեստում։

«Այս ժառանգությանը երբեք չենք անդրադարձել։ Կարևորը, որ պետք է խնդիրը դնենք ու այն լուծենք, հիմա խնդիրը ձևավորվեց, շատ արագ արձագանք եղավ, ընդ որում` տարբեր տեղերից։ Երիտասարդ հետազոտողներ շատ կան։ Մենք հիմա վերցրել ենք մի շրջանի նյութերը, բայց այն գալիս է վաղ միջնադարից։ Հաջորդ անդրադարձը պետք է լինի հետևյալ համատեքստում, որ ոչ թե մենք կիրառեցինք մի բան, որն արդեն Եվրոպայում անում էին և ընդամենը մեր հայ վարպետները զբաղվեցին ու տեղայնացրին, այլ որ մենք որպես ժողովուրդ այս արվեստի ակունքներում ենք կանգնած»,-ասաց ՀՀ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը։
Ցուցադրության նմուշները վերցված են երկու պետական հաստատությունից` Սարդարապատից և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից, ինչպես նաև` երկու ընտանեկան հավաքածուներից։ Ցուցադրության նպատակն է նպաստել Կուտինայի հայկական հախճապակու դարավոր ավանդույթի հետազոտմանը և հանրահռչակմանը։
Այն կգործի սեպտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 20-ը, ամեն օր, բացի չորեքշաբթի օրվանից։

armeniasputnik.am
музейКомитаса Ереван выставка
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։