Пропавшая девушка была найдена / Անհետ կորած աղջիկը գտնվել է

Родственники пропавшей без вести в Ереване Инессы Срапионян сообщили о том, что девушка нашлась. Полиция подробностей не сообщила.

Напомним, что правоохранительные органы со вторника разыскивали пропавшую без вести Инессу Срапионян 1993 года рождения, которая днем вышла из дому и не вернулась. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Երևանում անհետ կորած Ինեսա Սրապիոնյանի բարեկամները հայտնեցին, որ աղջիկը գտնվել է: Ոստիկանությունը ոչ մի հավելյալ տեղեկատվություն չի հայտնում:

Հիշեցնենք, որ ոստիկանության աշխատողները երեքշաբթի օրվանից փնտրում էին անհետ կորած Ինեսա Սրապիոնյանին (1993 թ.), ով ցերեկը դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել:

NewsArmenia
ИнессаСрапионян нашлась ԻնեսաՍրապիոնյան գտնվելէ
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։