Предприниматели Армении требуют прекратить уничтожение малого и среднего бизнеса/Փոքր և միջին ձեռնարկատերերը պահանջում են վերջ տալ բիզնես ցեղասպանությանը

Монополия является главным врагом малого и среднего бизнеса. Как заверяют представители сферы, с 2008 года в Армении царит коррупция и монополия. Именно поэтому в стране закрываются предприятия, не формируется средний класс.
На уровне главы правительства в Армении не раз заявляли о существовании монополии, были созданы механизмы борьбы с коррупцией и монополией, но общество так и не увидело соответствующие результаты. В качестве оправдания чиновники регулярно пытаются убедить общество, что результаты станут видны спустя несколько лет.
Представители малого и среднего бизнеса заявляют, что они не видели ничего положительного при последних двух премьерах. От нового премьера, Карена Карапетяна, ожидания у них большие. В связи с этим предприниматели хотят направить письмо президенту и новоназначенному премьер-министру республики.

"Начиная с 2008 года в Армении уничтожалась предпринимательская деятельность. Многие бизнесмены терпели крах, люди совершали самоубийства из-за больших потерь и банкротства, сильно обострилась ненависть к властям. Я знаю владельцев такси-сервисов, которые покончили с собой из-за несправедливых условий и огромных штрафов", — сказал президент "Конфедерации предпринимателей" Тигран Ованнисян.
В свою очередь, председатель общественной организации "Ярмарки Армении" Гагик Даниелян отметил, что от Карена Карапетяна будут требовать конкретных шагов для развития малого и среднего бизнеса, чтобы восстановилась вера в правительство и снизилась эмиграция.

"Нам не нужно, чтобы наш премьер был выпускником английских вузов или знал семь языков. Пусть лучше он будет знать только один язык — язык народа", — сказал он. Представители малого и среднего бизнеса считают, что в Армении создана такая ситуация, когда невозможно заработать денег честным трудом. Они ожидают от нового премьера сокращения бюрократии, чтобы люди смогли заниматься бизнесом в рамках закона.
В Армении около 80% предприятий включены в сферу малого и среднего бизнеса. Для них имеются установленные стандарты. Малыми считаются те предприятия, которые имеют 5-50 сотрудников, а также активов в размере 500 миллионов драмов (чуть более одного миллиона долларов). Предприятия среднего бизнеса насчитывают от 50 до 250 сотрудников, а активы составляют 1 млрд драмов (около 2 миллионов долларов). Не секрет, что во всем мире именно малый и средний бизнес способствуют экономическому росту страны и уменьшению бедности. Монополия же полностью поглощает его.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ՓՄՁ–ների զարգացման թիվ մեկ թշնամին մենաշնորհն է։ Փոքր և միջին ձեռնարկատերերի վստահեցմամբ` 2008 թվականից ի վեր Հայաստանում տիրում է կոռուպցիան ու մենաշնորհը։ Դրա պատճառով էլ Հայաստանում ձեռնարկությունները փակվում են, իսկ միջին խավն այդպես էլ չի ձևավորվում։
Վարչապետի մակարդակով բազմիցս հայտարարվել է, որ Հայաստանում կա մենաշնորհ, մշակվել են կոռուպցիայի ու մենաշնորհի դեմ պայքարի մեխանիզմներ, բայց դրանք հասարակական լայն զանգվածների համար այդպես էլ նկատելի չեն դարձել։ Որպես կատարված ու չկատարված գործերի արդարացում` այս կամ այն պաշտոնյան պարբերաբար հայտարարում է, որ արդյունքները նկատելի են դառնում մի քանի տարուց։

ՓՄՁ-ների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ վերջին 2 վարչապետների օրոք իրենք լավ բան չեն տեսել։ Հիմա ակնկալիքներ ունեն նոր վարչապետից։ Հանրապետության նախագահին ու նորանշանակ վարչապետին նրանք նամակով են դիմելու։
«2008 թվականից ի վեր Հայաստանում տեղի է ունեցել բիզնես ցեղասպանություն։ Կործանվել են ձեռներեցներ, կորուստների պատճառով մարդիկ ինքնասպան են եղել, սրացել է ատելությունն իշխանության նկատմամբ։ Ես գիտեմ տաքսի ծառայությունների տնօրենների, որոնք ինքնասպան են եղել անարդար պայմանների ու տուգանքների պատճառով»,- ասաց «Ձեռներեցների կոնֆեդերացիայի» նախագահ Տիգրան Հովհաննիսյանը։
«Հայաստանի տոնավաճառներ» հկ-ի նախագահ Գագիկ Դանիելյանն էլ ընդգծեց, որ Կարեն Կարապետյանից պահանջելու են քայլեր, որ չփակվեն փոքր և միջին ձեռնարկությունները, կառավարության հանդեպ հավատը վերականգնվի ու արտագաղթը մեղմանա։

«Մեզ պետք չէ, որ մեր վարչապետն Անգլիայում սովորած լինի կամ 7 լեզու իմանա։ Թող նա իմանա միայն մեկ լեզու` ժողովրդի լեզուն»,-ասաց նա։ Փոքր և միջին ձեռնարկատերերը կարծում են, որ Հայաստանում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, երբ արդար աշխատելով գրպանդ գումար չի գալիս։ Նոր վարչապետից նրանք ակնկալիքներ ունեն, որ վարչարարությունը կնվազի, իսկ օրինական ճանապարհով հնարավոր կլինի բիզնեսով զբաղվել։
Տեղեկացնենք, որ Հայաստանում ձեռնարկությունների մոտ 80 տոկոսը ներառված է ՓՄՁ ոլորտում։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար կան սահմանված չափորոշիչներ։ Փոքր են համարվում այն ձեռնարկությունները, որոնք ունեն 5-50 աշխատակից և 500 միլիոն դրամի ակտիվ։ Միջին են համարվում 50-250 աշխատակից և 1 միլիարդ դրամի ակտիվ ունեցող ձեռնարկությունները։ Ամբողջ աշխարհում գաղտնիք չէ, որ ՓՄՁ-ները նպաստում են երկրում աղքատության նվազմանն ու տնտեսական աճին։ Մինչդեռ մենաշնորհը կլանում է նրանց։

armeniasputnik.am
предпринимателиАрмении малыйисреднийбизнес
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։