В Армении составят реестр важнейших организаций военпрома/Հայաստանում կկազմեն ռազմարդյունաբերության կարևորագույն կազմակերպությունների ամփոփ ցուցակ

В Армении примут реестр важнейших организаций военной промышленности. Постановление об этом было принято на заседании Правительства Армении 8 сентября.

Как заявил министр обороны республики Сейран Оганян, в список важнейших (базовых) организаций будут включаться компании, имеющие под своим управлением исключительные производственные и технические мощности, а также научные, инженерные, профессионально-технические кадры.

Реестр будет составлен и для военно-технических предприятий  в целом, с инвентаризацией их производственных возможностей.

Հայաստանում կկազմեն ռազմարդյունաբերության կարևորագույն կազմակերպությունների ամփոփ ցուցակ: Այս մասին որոշումը կայացվել է Կառավարության՝ սեպտեմբերի 8-ի նիստի ժամանակ:

Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտնել է , որ կարևորագույն (բազային) կազմակերպությունների ցուցակում կներառվեն այն ընկերությունները , որոնց կառավարման տակ են գտնվում բացառապես արտադրական ու տեխնիկական հզորություններ, նաև գիտական , ինժեներական , պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական կադրեր:

Ամփոփ ցուցակ կկազմվի նաև ընդհանուր ռազմատեխնիկական ձեռնարկությունների համար՝ դրանց արտադրական հնարավորությունների գույքագրումով:

правительство Армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։