Госдолг Армении составил более $5 млрд/ 2016թ. առաջին կիսամյակի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5 մլրդ 344 մլն դոլար

Госдолг Армении в конце I полугодия 2016 г составил $5 млрд 343,8 млн. Об этом заявил замминистра финансов, главный казначей Армении Атом Джанджугазян, представляя в парламенте Армении отчёт о выполнении госбюджета республики за I полугодие 2016 г. В эквиваленте армянских драмов долг составил 2 трлн 545,4 млрд драмов. Из них долг правительства составил 2 трлн 308,6 млрд драмов, Центробанка - 236,8 млрд.

В структуре долга Правительства, внешний долг составил 1 трлн 891,9 млрд драмов, а внутренний – 416,7 млрд драмов.

Отметим, прогнозный ВВП на 2016 г составляет ВВП 5 трлн. 442,8 млрд. драмов. Таким образом, госдолг к концу I полугодия госдолг составил 46,7% прогнозного ВВП.

2016թ. առաջին կիսամյակի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5 մլրդ 343.8 մլն դոլար: Հայաստանի ֆինանսների փոխնախարար, գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանն այս մասին հայտարարել է խորհրդարանում պետբյուջեի 2016-ի առաջին կիսամյակի կատարողականի հաշվետվությունը ներկայացնելիս:

Հայկական դրամով պարտքը կազմել է 2 տրլն 545.4 մլրդ դրամ, որից կառավարության պարտքը կազմել է 2 տրլն 308.6 մլրդ դրամ, Կենտրոնական բանկինը՝ 236.8 մլրդ դրամ:

Կառավարության պարտքի կառուցվածքում արտաքին պարտքը կազմել է 1 տրլն 891.9 մլրդ դրամ, ներքինը՝ 416.7 մլրդ դրամ:

Նշենք, որ 2016 թվականի համար ՀՆԱ-ի կանխատեսումը կազմում է 5 տրլն 442.8 մրդ դրամ: Այսպիսով, առաջին կիսամյակի ավարտին պետական պարտքը կազմել է կանխատեսվող ՀՆԱ-ի 46.7%-ը:

госдолг Армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։