Экспорт вина в Россию вырос/ Գինու արտահանումը Ռուսաստանում ավելացել է

Экспорт вина из Армении на российский рынок за первое полугодие 2016 года вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнув 604,2 тыс. литров. Об этом свидетельствуют данные Таможенной службы Армении.

При этом, по данным ведомства, таможенная стоимость экспортируемого армянского вина в Россию за январь-июнь 2016 года составила $1,8 млн. против $1,2 млн.. за аналогичный период 2015 года.

За отчетный период Армения также увеличила на российский рынок экспорт этилового спирта крепостью менее 80% с 2,2 млн. литров ($29,8 млн.) до 8,87 млн. литров ($60,8 млн.). 

В целом, совокупный экспорт армянского вина за первое полугодие 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года вырос на 24,7% до 779,9 тыс. литров, а этилового спирта крепостью менее 80% - в 2,2 раза до 10 млн. литров. 

Между тем, в течение 2015 года был зафиксирован спад экспорта из Армении вина и этилового спирта крепостью ниже 80% в связи со сложной ситуацией на российском рынке, ведь подавляющая доля экспорта армянского алкоголя приходится на Россию. 

Из-за резкой девальвации рубля товары армянских предпринимателей были просто нерентабельны на российском рынке. Так, экспорт вина за 2015 год сократился на 31,5%, до 1 451,6 тыс. литров, а и этилового спирта крепостью ниже 80% - на 8,4%.

 Հայաստանից ռուսական շուկա գինու արտահանումը, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի հետ համեմատ, 2016 թ.-ի առաջին կիսամյակում աճել է 20,5 տոկոսով` հասնելով 604,2 հազար լիտրի: Այդ մասին հաղորդում է «ԱՌԿԱ» գործակալությունը` հղում անելով Հայաստանի մաքսային ծառայության տվյալներին:

Ընդ որում, գերատեսչության տվյալներով, 2016 թ.-ի հունվար-հուլիս ամիսներին Ռուսաստան արտահանվող հայկական գինու մաքսային արծեքը կազմել է 1,8 մլն դոլար` 2015 թ.-ի նույն ժամանակահատվածի 1,2 մլն դոլարի դիմաց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանը ավելացրել է նաև ռուսական շուկա արտահանվող 80 տոկոսից պակաս թնդություն ունեցող էթիլ սպիրտի ծավալները` 2,2 մլն լիտրից (29,8 մլն դոլար) մինչև 8,87 մլն լիտր (60,8 մլն դոլար):

Ընդհանուր առմամբ, 2016 թ.-ի առաջին կիսամյակում հայկական գինու համախառն արտահանումը 2015 թ.-ի առաջին կիսամյակի համեմատ աճել է 24,7 տոկոսով` մինչև 779,9 հազար լիտր, իսկ 80 տոկոսից ցածր թնդություն ունեցող էթիլ սպիրտի արտահանման ծավալը` 2,2 անգամ` մինչև 10 մլն լիտր:

Միաժամանակ, 2015 թ.-ի ընթացքում գրանցվել է Հայաստանից գինու և 80 տոկոսից ցածր թնդություն ունեցող էթիլ սպիրտի արտահանման անկում` կապված ռուսական շուկայի բարդ իրավիճակի հետ, քանի որ հայկական ալկոհոլի արտահանման ճնշող մեծամասնությունը բաժին է ընկնում հենց Ռուսաստանին:

Ռուբլու կտրուկ արժեզրկման հետևանքով հայ ձեռնարկատերերի արտադրանքն ուղղակի շահավետ չէր ռուսական շուկայում: Այդպես, 2015 թ.-ին գինու արտահանումը կրչատվել է 31,5 տոկոսով` մինչև 1 451,6 հազար լիտր, իսկ 80 տոկոսից ցածր թնդություն ունեցող էթիլ սպիրտի արտահանումը` 8,4 տոկոսով:

вино экспорт Գինի Արտահանում
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։