Величина пенсии в Армении снизилась/Կենսաթոշակի փաստացի մեծությունն աննշան կրճատվել է

По официальным данным, в I полугодии фактический средний размер трудовой пенсии в стране составил 40422,6 драмов в месяц, и снизился в годовом исчислении на 0,4%. 

Численность пенсионеров за выслугу лет сократилась почти в 1,8 раза. Представители этой категории получают довольно высокое для нашей действительности вознаграждение за свой труд, в 1,8 раза превышающее среднюю по стране пенсию.

В Армении пенсионный возраст установлен в 63 года. Лиц в этом возрасте, и выше, ровно 15% от численности населения страны

Պաշտոնական տվյալներով՝ առաջին կիսամյակում հանրապետությունում աշխատանքային կենսաթոշակի փաստացի միջին չափը կազմել է ամսական 40422.6 դրամ՝ տարեկան կտրվածքով նվազելով 0.4%-ով: 

Օրինակ՝ երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ ստացողների թիվը կրճատվել է գրեթե 1.8 անգամ: Միաժամանակ, այս էլիտար խմբի ներկայացուցիչները մեր իրականության համար բավական բարձր պարգեւ են ստանում իրենց աշխատանքի դիմաց, որը 1.8 անգամ գերազանցում է երկրի միջին կենսաթոշակը:

Հայաստանում կենսաթոշակային տարիքը 63 տարեկանն է: 63 եւ ավելի տարեկան անձինք կազմում են երկրի բնակչության 15%-ը: 

пенсия Армения Հայաստան թոշակ
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Post your comment to communicate and discuss this article.

Лучшее - городу
Каждому городу Казахстана свой полезный сайт! Теперь мы освещаем новости шести крупных городов Казахстана - Караганды, Шымкента, Атырау, Актау, Алматы и Астаны.  Сегодня информационная картинка дня в Казахстане в большей мере состоит из новостей двух столиц. Национальные медиа массивно освещают новости из здания парламента, а городские новости представлены только громкими происшествиями или вопиющими случаями. Городские же сайты создают локальную повестку...