Стала известна причина отставки генпрокурора РА/ Գևորգ Կոստանյանի հրաժարականի պատճառը դարձել է հայտնի

Генеральный прокурор Армении Геворг Костанян действительно подал в отставку, сообщила изданию armLur.am его советник Кристине Мелконян. 

Информацию об отставке Костаняна опубликовала в четверг газета "Грапарак" (Площадь). 

По словам Мелконян, Костанян имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем он отныне не сможет работать в качестве генпрокурора. При этом она воздержалась от подробностей.

Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն իսկապես հրաժարական է տվել, ArmLur.am-ին հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը։

Քիչ առաջ տեղեկություն էր տարածվել, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հրաժարական է տվել։

Ըստ Մելքոնյանի, Գևորգ Կոստանյանը առողջական խնդիրներ ունի, որոնց պատճառով չի կարողանա շարունակել աշխատանքը:

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ զրուցակիցը չի հայտնել։

70 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.