User views view_news rubric_id news_rubric_id 7

"Дорога к Рио": Наши спортсмены/ "Ճանապարհ դեպի Ռիո": Մեր մարզիկները

Видеосюжеты с участием наших спортсменов. Напомним, что старт игр состоится 5 августа.

Дорога к Рио! 

Մեր մարզիկների մասնակցությամբ տեսանյութ: Հիշեցնենք, որ խաղերի սկիզբը օգոստոսի 5ն է:

Դեպի Ռիո ճանապարհը:

Олимпийские Игры РИО Армения Հայաստան օլիմպիական խաղեր Ռիո
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
11 դիտում փետրվարին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։