Двустороннеe движение на трассе Магри-Каджаран временно приостановлено/ Մեղրի-Քաջարան մայրուղու երկկողմանի երթեւեկությունը ժամանակավորապես կասեցվել է

Двустороннеe движение на трассе Магри-Каджаран временно приостановлено из-за перевернувшегося грузовика с прицепом. Об этом сообщает МЧС.  

Для восстановления дорожного движения по трассе была доставлена специальная техника. На данный момент на трассе Магри-Каджаран действует одностороннее движение.


44-летний водитель грузовика был переведен в медицинский центр Каджарана. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.


Մեղրի-Քաջարան ճանապարհին երկկողմանի երթևեկությունը ժամանակավոր կանգնեցված է՝ շուռ եկած կցորդով բեռնատարի պատճառով: Հայտնում է ԱԻՆ-ը:

Հատուկ տեխնիկա է բերվել՝ երթևեկությունը վերականգնելու համար: Տվյալ պահին Մեղրի-Քաջարան ճանապարհին ,իակողմանի երթևեկություն է:

44 տարեկան վարորդը Քաջարանի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել: Նրա առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են բավարար: 

8 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.