Самое грандиозное шоу на Земле уже близко \ Աշխարհի ամենամեծ շոուն արդեն մոտ է

Представлен новый ролик, посвященный Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро от телеканала BBC под лозунгом "Самое грандиозное шоу на Земле уже близко". Напомним, что старт игр состоится 5 августа.

Նոր տեսանյութ է ներկայացված Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք Օլիմպիական խաղերին նվիրված BBC հեռուստաընկերության կողմից՝ "Աշխարհի ամենամեծ շոուն արդեն մոտ է" կարգախոսով:  Հիշեցնենք, որ խաղերի սկիզբը օգօստոսի 5ն է:

10 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.