User views view_news rubric_id news_rubric_id 7

Футзальная «Бизнес-лига» стартует в сентябре/«Ֆուտզալ Բիզնես լիգայի» «Ա» եւ «Բ» մրցաշարերը կմեկնարկեն սեպտեմբերին

Футзальная «Бизнес-лига» (турниры «А» и «Б») стартует в сентябре. Заявки на участие в турнире принимаются до 15-го августа, сообщает официальный сайтфутзальной «Бизнес-лиги».

По всем вопросам звонить по телефону 095109999.

футзал бизнес лига
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
9 դիտում փետրվարին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։