Футзальная «Бизнес-лига» стартует в сентябре/«Ֆուտզալ Բիզնես լիգայի» «Ա» եւ «Բ» մրցաշարերը կմեկնարկեն սեպտեմբերին

Футзальная «Бизнес-лига» (турниры «А» и «Б») стартует в сентябре. Заявки на участие в турнире принимаются до 15-го августа, сообщает официальный сайтфутзальной «Бизнес-лиги».

По всем вопросам звонить по телефону 095109999.

9 դիտում հուլիսին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.