В старших школах будут преподаваться «Основы телекоммуникаций»

Цель меморандума – повысить качество профессионального образования в области ИКТ, а также внедрить в сферу методику, основанную на теоретических и практических знаниях компаний. 

В соответствии с меморандумом о сотрудничестве Министерство образования и науки обеспечит ввод в программу предметов «Микроэлектроника», «Основы телекоммуникации», «Информационные технологии», а также разработку и утверждение стандартов и программ по данным предметам. 

ВиваСелл-МТС примет участие в разработке стандартов и программы по предмету «Основы телекоммуникации», а также проведет переподготовку преподавателей данного предмета. 

Согласно меморандуму о взаимопонимании, в этом году предусмотрена реализация образовательной  программы в еще пяти учебных заведениях.

ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունը ստորագրել է փոխըմբռնման հուշագիր ՏՀՏ գործատուների միության, ՎիվաՍել-ՄՏՍ, Սինոփսիս Արմենիա եւ Յունիքոմփ ընկերությունների հետ:

Հուշագրի նպատակն է բարձրացնել ՏՀՏ ոլորտում մասնագիտական կրթության որակը, ինչպես նաեւ ներմուծել ընկերությունների՝ տեսական ու գործնական նորարարական գիտելիքների վրա հիմնված մեթոդաբանությունը: 

Փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն՝ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունն ապահովելու է «Միկրոէլեկտրոնիկա», «Հեռահաղորդակցության հիմունքներ», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտական առարկաների ներդրումը, ինչպես նաեւ՝ մշակելու եւ հաստատելու է նշված մասնագիտական առարկաների առարկայական չափորոշիչները եւ ծրագրերը:

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մասնակցելու է «Հեռահաղորդակցության հիմունքներ» մասնագիտական առարկայի չափորոշիչների եւ ծրագրի մշակման գործընթացին, ինչպես նաեւ իրականացնելու է տվյալ առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստումը:

Փոխըմբռնման հուշագրով այս տարի նախատեսված է կրթական ծրագրի իրականացումը եւս 5 ուսումնական հաստատություններում:

mediamax.am
школы образование предметы
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
4 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։