Курсы валют на 25 июля

Курс покупки одного американского доллара составляет 476.56, курс продажи – 477 драмов.

Курс покупки одного евро составляет 525 драмов, курс продажи составляет 527.50  драмов.

Курс покупки российского рубля составляет 7.53 драмов, курс продажи составляет 7.55 драмов. 

Ամերիկյան դոլլարի գնման փոխարժեքը կազմում է 473.50 դրամ, վաճառքի փոխարժեքը ՝ 477 դրամ: 


Եվրոի գնման փոխարժեքը կազմում է 518 դրամ, վաճառքի փոխարժեքը՝ 527.50 դրամ: 


Ռուսական ռուբլու գնման փոխարժեքը կազմում է 7.25 դրամ, վաճառքի փոխարժեքը՝ 7.49 դրամ:

Курс Валюта Банки 25 июля
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
9 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։