КПП "Верхний Ларс" будет открыт до 20:00

Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на полученные из департамента ЧС МВД Грузии. 

Дорога открыта для всех видов транспорта. 

КПП "Верхний Ларс" Дорога
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
4 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։