"Золотой абрикос": афиша на сегодня

В рамках ежегодного кинофестиваля "Золотой абрикос" 11 июля в кинотеатрах столицы будут показаны следующие фильмы:

Cinema Star

18:00 "Silent heart" 

20:00 "King Lear"

Moscow cinema

16:30 "24 Weeks" 

20:00 "Dust cloth"

Kinopark

18:30 "The hunt"

20:30 "Autumn without Berlin" 

Золотой абрикос фестиваль Армения Европа кино фильмы афиша
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
3 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել
Թեմատիկ նյութեր

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։