Армянские пловцы пополнили ряды олимпийской сборной Армении

Пресс-служба НОК РА сообщает, что впервые в истории независимой Армении страну на Олимпийских играх-2016 представят 33 спортсмена.

Торжественное открытие Игр состоится 5 августа на легендарном стадионе Рио «Маракана». Олимпийские игры пройдут в спортивных комплексах четырех зон Рио-де-Жанейро - Маракана, Копакабана, Барра и Деодоро.

Рио 2016 Олимпиада
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
2 դիտում սեպտեմբերին
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։