Армен Геворкян назначен секретарем Совета национальной безопасности Армении

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Армена Геворкяна секретарем Совета национальной безопасности Армении. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

news.am
Армения
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։