Фестиваль бейсджанпинга прошел в Армении

В Армении в рамках фестиваля по бейсджампингу Base Fest спортсмены-экстремалы впервые прыгают из кабинок Татевской канатной доро_kAQ877ANgEbg_pJk81kvcHskbBA363z0IxcmdrFgNbgwkgpfZftIKoXSLGLltli-8ги.

бейсджанпинг Армения экстрим спорт
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Лучшее - городу
Каждому городу Казахстана свой полезный сайт! Теперь мы освещаем новости шести крупных городов Казахстана - Караганды, Шымкента, Атырау, Актау, Алматы и Астаны.  Сегодня информационная картинка дня в Казахстане в большей мере состоит из новостей двух столиц. Национальные медиа массивно освещают новости из здания парламента, а городские новости представлены только громкими происшествиями или вопиющими случаями. Городские же сайты создают локальную повестку...