В Ереване прошло мероприятие "Street Music Day" [фото- и видеосюжет]

21-го мая на Северном проспекте прошло мероприятие "Street Music Day".

Предлагаем взглянуть на фотогалерею по ссылке.

город ереван
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։