В Ереване дерево упало на автомобили

В Ереване дерево упало на припаркованные машины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, инцидент произошел около 18:36 часов на улице Арама.

Упавшее дерево повредило автомобили «Mercedes ML430» и «Opel Vectra».

К счастью, обошлось без пострадавших.

NEWS.am
Ереван дерево происшествие
Եթե Դուք սխալ եք հայտնաբերել, նշե՛ք անհրաժեշտ տեքստը և սեղմե՛ք Ctrl+Enter, որպեսզի հայտնեք այդ մասին խմբագրությանը
Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեկնաբանություններ

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.

Ոչ մի արդյունք չի գտնվել։