Argentinian night #2 with Indira Reyes

Կրքոտ ! Գեղեցիկ ! Համեղ! Արգենտինական, Կեսգիշերայինների մոտ
Ինդիրայի ծնունդը! Հատուկ հյուրեր և պարուսույցներ
Դեպոզիտ՝ 2000դր
Հասցե` Պարոնյան 30
Հեռ. 099532411

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել