Latino fever at Friends

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Hola amigos!!!
Հինգշաբթի երեկոն հայտարարում ենք ամենակրակոտ պարերի՝ Latino ու Salsa-ի երեկո : 
Տրամադրությունը ավելի թեժ պահելու համար մենք ունենք թեմատիկ կոկտեյլներ՝ Cuba Libre, Tequila Sunrise ... 
Հանդիպում ենք ամեն հինգշաբթի Պուշկին 49ում: 
Արի որպես հյուր, գնա որպես ընկեր; 
Տեղերը նախապես պատվիրելու կամ հարցերի համար զանգահարել - 099-066900, 055-656579

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.