Role Game Party

ՇԱԱԱԱՏ ուրախ երեկո 007-ում, 
բոլորին քաջ հայտնի Abraham Gasparyan-ը հանդես կգա իբրև հյուր բարմեն, Anahit Mutafyan-ը իբրև հյուր խոհարար և Vahe Khanamiryan-ը իբրև DJ: 
Մուտքը 1,000 դրամ, այն կփոխանցվի Հանրային Հեռուստաընկերության «Եթե Բոլորը» բարեգործական հիմնադրամի երեխաների առողջության բարելավման նպատակներին:

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Review

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed : use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:

Load photo:
Ընտրել