The Steps Band

Էրիկ Թովմասյան՝ ստեղնաշարային գործիքներ,.
Հարություն Հովակյան՝ սաքսաֆոն,
Հովհաննես Մելքումյան՝ սոլո կիթառ,
Սահակ Ղազարյան՝ բաս
Արման Մանուկյան՝ հարվածային գործիքներ

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Review

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed : use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:

Load photo:
Ընտրել