Open Mic Night at AEON

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Եթե սիրում եք երգել կամ նվագել, եթե հարևաններն արդեն կուշտ են ձեր ձայնից, իսկ ձեր էներգիան անսպառ է, և դուք ունեք կատարումներ, որոնք ուզում եք ներկայացնել հանդիսատեսին և հարմար հարթակ դեռ չեք գտել, ապա շտապե՛ք ԷՕՆ, քանի որ նոյեմբերի 6-ին՝ ժամը 19:00-ին, տրամադրելու ենք մեր բեմը բոլոր երաժիշտներին, պոետներին և այլ տաղանդավոր մարդկանց: Կարող եք նվագել ինչպես ուրիշների, այդպես էլ ձեր հեղինակային երգերը, ինչպես նաև ծանոթանալ և նվագել այլ երաժիշտների հետ: Լեզուն և ոճը կարևոր չեն: Այնպես որ, վերցրե՛ք ձեզ հետ ձեր երաժշտական գործիքները, սիրած երգերի ակորդները, լավ տրամադրությունը և ընկերներին:

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.