Open Mic Night at AEON

Եթե սիրում եք երգել կամ նվագել, եթե հարևաններն արդեն կուշտ են ձեր ձայնից, իսկ ձեր էներգիան անսպառ է, և դուք ունեք կատարումներ, որոնք ուզում եք ներկայացնել հանդիսատեսին և հարմար հարթակ դեռ չեք գտել, ապա շտապե՛ք ԷՕՆ, քանի որ նոյեմբերի 6-ին՝ ժամը 19:00-ին, տրամադրելու ենք մեր բեմը բոլոր երաժիշտներին, պոետներին և այլ տաղանդավոր մարդկանց: Կարող եք նվագել ինչպես ուրիշների, այդպես էլ ձեր հեղինակային երգերը, ինչպես նաև ծանոթանալ և նվագել այլ երաժիշտների հետ: Լեզուն և ոճը կարևոր չեն: Այնպես որ, վերցրե՛ք ձեզ հետ ձեր երաժշտական գործիքները, սիրած երգերի ակորդները, լավ տրամադրությունը և ընկերներին:

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Review

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed : use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:

Load photo:
Ընտրել