Halloween-ա

Halloween-ա բանա...
Ոնցա է ժամանակը թռնում...
Էլի Halloween,
Էլի թույն դեկորացիա,
Էլի թույն մարդիկ,
Ու էլի թույն մյուզիք DJ DAPE-ից
Սոու...
Գալիս ենք պարտադիր թեմատիկ հագնված( թէ չէ ֆեյսը ժղայն դեմքա դժվար թողնի ներս)
Սեղանա բանա պահելու համար էլ 077-48-73-03, 096-09-99-98 համարներով.

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Review

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed : use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:

Load photo:
Ընտրել