Sergey Arzumanyan & Seven Days

Հավաքվում ենք կիրակի օրը մի լավ տժժալու Seven Days խմբի և Սերգեյ Արզումանյանի հետ, որոնց կատարմամբ լսում ենք Rock, Pop, Ethno ոճի մյուզիք։ Սպասում ենք․․

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել