Halloween with Monica and Armen

Խորհուրդ եմ տալիս
Դեռ ոչ ոք խորհուրդ չի տվել

Մեր շատ սիրելի Արմեն Չամիչյանը կվախեցնի Ձեզ իր հիանալի կենդանի կատարումներով, իսկ մեր սիրելի Մոնիկա Կոնդեն կփորձի սովորեցնել Ձեզ վախենալու պարեր:
Մեր սիրելի բարմենը կպատրաստի հատուկ Ձեր համար վախենալու և թունավոր կոկտեյլներ և մեր շատ վախենալու Հերմինեն կմատուցի այն Ձեզ: Անյպես որ եկեք վախենանք միասին Աբովյան 26 հասցեում: 
Սեղանների ամրագրման կամ մանրամասների համար զանգահարեք 094 220006 կամ 094 177733 հեռ. համարներով:
Մեր անձնակազմը շատ վախեցած սպասում է Ձեզ...

Արձագանքներ և մեկնաբանություններ

Write feedback
Write comment

Please leave a constructive, reasoned and informative text relating to the quality of the company's work, on the example of personal experience.

Not allowed: use of non-normative obscenities, threats or insults; direct comparison with other competing companies; placing a links to third-party Internet resources; advertising and self-promotion, statements related to the company's activities.

Մուտքագրե՛ք էլ. փոստի հասցեն:
Your e-mail will not be shown on the site
կամ log_in , for write feedback
Feedback:
Load photo:
Ընտրել

Comments are designed to communicate and discuss the features of an enterprise or event, as well as to find out the interesting questions on it.