Գերմանիայի ամենահին և ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկում՝ Բեռլինի Հումբոլտի համալսարանում, անցկացվում է ընդունելություն (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) հետևյալ ֆակուլտետներում․

• Գյուղատնտեսության
• Մաթեմատիկայի և բնական գիտությունների
* Ֆիզիկա, բնագիտություն, քիմիա
* Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, հոգեբանություն, աշխարհագրություն
• Շարիտե – Բեռլինի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ (Հումբոլտի և Բաց համալսարանների միասնական ֆակուլտետ)
• Փիլիսոփայության ֆակուլտետ
* Փիլիսոփայություն, պատմություն, գրադարանավարություն, ինֆորմատիկա, եվրոպական էթնոլոգիա
* Գերմանական գրականության ամբիոն, գերմաներեն լեզվի, անալիտիկա, ամերիկագիտություն, ռոմանագիտություն
* Հասարակագիտություն, Ասիա և Աֆրիկագիտություն, մշակութաբանություն, արվեստի ամբիոն
* Մանկավարժություն, սպորտային գիտություններ, դասավանդման որակ՝ կրթության ոլորտում
• Կրոնագիտություն
• Տնտեսագիտություն

Հ․Գ․ Օգտվեք Գերմանիայում ԱՆՎՃԱՐ կրթություն ստանալու հնարավորությունից՝ սկսեք կերտել Ձեր ապագան այսօր։