Բոլլլլլորին անխտիրրր հրավիրում ենք հոկտեմբերի 31-ին Ստոյկա տժժժժժժժժալու, կնվագեն Sirius եւ Perfect Legacy խմբերը... խոստանում ենք լիիիիիիիիքը դռաաաաաայվվ..