50/50 նախաձեռնությունը և թեք տեղը ներկայացնում են՝
Հ. Թումանյան ՚Մարո՚
Ռեժիսոր՝ Նանոր Պետրոսյան
Խմբավար՝ Մանո Գրիգորյան
Բեմանկարիչ՝ Արթուր Արոյան
Ազդագրի ձևավորում՝ Ամօ