Նշոմ ենք Հելոուինը Ֆալկոնում, որտեղ ձեզ սպասվում է սարսափելի միջավայր, սարասփելի տեսքով կոկտեյլներ և քաղցրավենիքներ:
Այդ օրը գործելու է հատուկ այդ տոնի համար կազմված մենյու և երաժշտական ծրագիր: